×

АКАДЕМИЯ ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА

Hacker4e / Хакер4е е академия по програмиране за деца създадена през 2018 г. от Стефан Ангелов и Нели Богданова. До момента курсове за преминали над 70 деца на възраст 7-16 години.

Предлагаме образователни и развлекателни курсове и занимания за натрупване на допълнителни компютърни знания и умения.

„Забавляваме се, докато у4им!“

Какво ще нау4ат вашите деца?

ДА ИЗПОЛЗВАТ ЛОГИ4ЕСКО И КРИТИ4НО МИСЛЕНЕ

ДА ИЗРАБОТВАТ ПРИЛОЖЕНИЕ, ИГРА ИЛИ АНИМАЦИЯ​

ДА РАБОТЯТ В ЕКИП И ДА СПОДЕЛЯТ ЗНАНИЯ ​

ДА ИЗПОЛЗВАТ КОМПЮТРИТЕ ПО РАЛЗИ4ЕН НА4ИН

ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ

#Scratch_

Въведение в програмирането със Scratch

В този курс децата ще се запознаят с това какво е програмиране и за какво се използва; ще нау4ат как да комуникират с компютъра по разли4ен на4ин; ще разберат какво е това променлива за какво служи и как ску4ните предмети от у4илище ще са им полезни. 

Изработване на игри със Scratch

Изработване на игри съc Scratch е забавният курс, в първите няколко занятия вси4ки заедно ще изработват забавни игри. Последните няколко занятия мал4уганите ще измислят собствени игри и ще ги представят на родители им.

starter projects illustrationCreated with Sketch.

Модул 1

Въведение в програмирането със Scratch

ImageCreated with Sketch.

Модул 2

Изработване на игри със Scratch

<Path>

Занималня #Хакер4е_

Занималня #Хакер4е_ ще развие и обогати уменията на вашите де4ица като ги насо4ва и насър4ава в креативност и логи4еско мислене.

По време на обу4ението, ще обърнем внимание към интересите на децата и това кое ги затруднява, ще помогнем за развитието им в у4ебния процес.

Програмиране за деца

Нашия Екип

Stefan Angelov

Stefan Angelov

CO-FOUNDER AND TRAINER

Стефан има пове4е от 10 години опит в разработката на софтуер с JAVA. В момента е Engineering Manager  в Nexo и оби4а да споделя знанията си и да помага на по-малко опитни разработ4ици в компанията. Извън оби4айната си работа се интересува от machine learning и computer vision.