×

За нас

КОИ СМЕ НИЕ

Hacker4e / Хакер4е е академия по програмиране за деца създадена през 2018 г. от Стефан Ангелов и Нели Богданова. До момента курсове за преминали над 70 деца на възраст 7-16 години.

Предлагаме образователни и развлекателни курсове и занимания за натрупване на допълнителни компютърни знания и умения. „Забавляваме се, докато у4им!“

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Да възпитаме у децата съвременно отношение към компютърните знания, които могат да се превърнат в професия.

Технологиите не са враг, а средство за по-добро бъдеще!

По забавен на4ин да привле4ем интереса на децата към програмирането с вси4ките му форми.