×

Курс #Python_

PYTHON

Има десетки езици за програмиране и много от тях са подходящи за разнообразни проекти. Python е уникален, защото е лесен за разбиране, дори за деца без опит в програмирането. Python е перфектен за старт в програмирането, защото някои езици използват объркваща комбинация от символи и съкращения. 

Препоръ4ителна възраст на децата

> деца от 12 до 16 години

Нашите курсове са сформирани в модули. 

Курс по програмиране с Python

Модул 1

Въведение в програмирането с Python

Screenshot 2023-09-06 132149

Модул 2

Игри с Python

Първият модул е Въведение в програмирането с Python

В този курс децата ви ще се запознаят с това какво е програменият език Python, какво е това алгоритъм и къде се използва. Още  в първият урок курсистите сами ще напишат първата си програма в Python; ще нау4ат как да комуникират с компютъра и как ску4ните предмети от у4илище ще са им полезни.

Вторият модул е игри с Python.

Игри с Python е курс, в който децата ще измслят и рисуват своите герои, врагове и терени. Ще измислят тяхните специални сили и най ве4е ще се забавляват докато у4ат.

Курсовете са от 7 занятия с продължителност 2 часа. Приблизителната продължителност на курса е около два месеца, като е съобразен изцяло с ваканциите на у4ениците.

Цената на курса е 260лв. като сумата може да бъде платена наведнъж или на месе4ни вноски.

Залите са оборудвани с компютри и необходимата за провеждане на курса техника. При желание може да се носят и ли4ни лаптопи. Местоположението, на което се провеждат занятията се намира на ул. „Драган Манчев“ 5А Пловдив, Българ

hacker4e - еnd of course
hacker4e - еnd of course
Python Game (Ping Pong)
Speed python game

Запиши своето дете още сега!