×

Курс #Роботика

Роботика

  • Препоръ4ителна възраст на децата

> деца от 4 до 15 години

Нашите курсове са подходящи и за най малките.

coding-express

Coding-express

Подходящо за деца от 4 до 6 г.

Q-scout

Q-scout

Подходящо за деца от 7 до 15 г.

Coding-express

В този курс децата ви ще бъдат креативни и ще засилят концентрацията си със способността  „направи си сам“, ще подобрят логи4еско мислене и социални умения в процеса на игра, базирана на сценарии.

Q-scout

Q-scout е предназна4ен да повиши увереността на децата 4рез практи4еско обу4ение. Той е интелигентен робот, който може да открива и избягва всякакви обекти пред себе си. Управлението на робота, става 4рез код на съответния програмен език, който се определя в зависимост от  възрастта на детето.

Курсовете са от 4 или 9 занятия с продължителност 1-2 часа. 

Цената на курса е от 100лв. до 300лв. като сумата може да бъде платена наведнъж или на месе4ни вноски.

Залите са оборудвани с компютри и необходимата за провеждане на курса техника. При желание може да се носят и ли4ни лаптопи. Местоположението, на което се провеждат занятията се намира на ул. „Драган Манчев“ 5А Пловдив, Бълг

hacker4e - еnd of course
hacker4e - еnd of course

ИГРА

Запиши своето дете още сега!