×

Общи условия

Присъствие в занятията

Участникът в Hacker4e, трябва да посещава всички занятия, за да завърши успешно съответното ниво. За един курс може да се отработят до 2 занятия, но е необходимо родителите да предупредят предварително преподавателя. Ако ученикът не е отработил повече от едно занятие, то няма да получи сертификат за завършване на нивото.

Потребителски данни

Участието в нивата е свързано със създаване на уникално потребителско име и парола за достъп до Moodle системата на Hackher4e. Потребителски данни не могат да се предават от и на други членове на семейството, участващи или участвали в курсове.

Лични данни

При регистрация на ученици за участие в занятията на Hackher4e се събират данни, за целите на занятията на Hackher4e. Координаторите и преподавателите по академиите имат достъп до тях и ги използват за реазилацията на занятията и поддържане на връзка с родителите. Данните, които изискваме от вас са:

*Всичките имена на ученика

Имена на ученика са необходими, за да не се получи дублиране на имена. Също така при издаване на сертификат ни е важно да знаем всичките имена на ученика. Ученик може да има повече от три имена и това не е проблем за нас. Посочете всички имена на ученика.

Имена на родител

Имаме нужда, да се обръщаме по някакъв начин към вас и тук ни трябват имената Ви.

Телефон на родител

Вие ни поверявате Вашия ученик. Необходимо е преподавателят да има бърза връзка с вас. Дайте ни телефон, на който можем да ви открием, ако се наложи. Това е необходимо в случай, че се случи нещо преди и повреме на занятието. Както и за лесна комуникация с Вас.

Електронна поща на родител

На електронната поща ще получите ‘писмо за потвърждение на регистрацията’; ‘писмо с инструкции как да заплатите избрания от Вас курс’; ‘писмо за начало на курс, съдържат информация за достъп до Moodle системата на Hacker4e’; ‘писмо за завършен курс и линк към сертификата’; ‘информация за бъдещи курсове’; ‘писма при промяна на графика и напомняне’.

Рождена дата на ученика

Необходимо ни е да сме запознати с възрастта на ученика и на база на възрастта да определяме подходящ материал, който да му се предостава.

Заплащане на такса

Заплащането на таксата, може да се извърши еднократно или на два пъти. Плащане се извърша само по банков път.

В случай, че не сте доволни от занятията, сумата може да бъде въстановена на половина и то само преди 3 заняти