×

Курс #Scratch_

Scratch

  • Препоръ4ителна възраст на децата

> деца от 7 до 10 години

Нашите курсове са сформирани в модули. Всеки модул е разделен в определена възрастова група.

starter-projects-illustration

Модул 1

Въведение в програмирането със Scrtach

getting-started-illustration

Модул 2

Изработване на игри със Scratch

Първият модул е Въведение в програмирането със Scratch

В този курс децата ви ще се запознаят с това какво е програмиране и за какво се използва; ще нау4ат как да комуникират с компютъра по разли4ен на4ин; ще разберат какво е това променлива за какво служи и как ску4ните предмети от у4илище ще са им полезни.

Вторият модул е Изработване на игри със Scratch

Изработване на игри съc Scratch е забавният курс, в първите няколко занятия вси4ки деца ще работят върху това как се пограмират забавни игри. Последните няколко занятия  ще са фокусирани те самите да измислят игри, като прилагат нау4еното от двата модула на Scrtch.

 

Курсовете са от 7 занятия с продължителност 2 часа. Приблизителната продължителност на курса е около два месеца, като е съобразен изцяло с ваканциите на у4ениците.

Цената на курса е 220лв. с ДДС като сумата може да бъде платена наведнъж или на месе4ни вноски.

Залите са оборудвани с компютри и необходимата за провеждане на курса техника. При желание може да се носят и ли4ни лаптопи. Местоположението, на което се провеждат занятията се намира на ул. „Драган Манчев“ 5А Пловдив, България.

hacker4e - еnd of course
hacker4e - еnd of course

ИГРА

Запиши своето дете още сега!